Entré‎ > ‎

Familiemønstre
Familier bygger på en meget simpel struktur, nemlig forplantningens: 
To bliver til én, den ene møder en anden og de to avler videre. 
Matematisk betragtet er det et binært (totals-) mønster.
Det er det levendes skabende princip i både plante-,  dyre- og menneskerige foruden blandt celler, bakterier og svampe, og har alle dage fanget menneskers interesse: både det gamle og det nye testamente tager afsæt i forplantningens struktur. 
Som 'stamtræer´ giver vi ofte strukturen et oplagt billede af vores rødder og afkom. Stamtræer er smukke, men sjældent særligt overskuelige. Omvendt vil genealoger (slægtsforskere) ofte bruge diagrammer, som giver denne levende proces et alt for tørt og stramt udtryk. Det springende punkt er, at det er muligt at få det bedste af begge verdener: Overskuelighed og klarhed og det som gør et mønster levende.
 
I løbet af 2008 har DSP formgivet henved en snes forskellige grafisk nytænkende anetavler. Hvis du er interesseret, kan du blive testperson. Familiemønstrene har mandala- og mønsterpræg og kan bruges som gaver, meditation, dekoration mm. Nogle af dem er stærkest til at formidle information, andre et mere poetisk billede, og nogle af dem forener de to sider. Flere af dem er egnede til at indsætte fotos af anerne.
Disse mønstre vises ikke her i første omgang, da der foregår tænkeboksning, om de skal stilles frit til rådighed eller være et afsæt til business.

Har du lyst til at prøve et Familiemønster, kan du rekvirere skabelon til selv at udfylde eller du kan gøre det med hjælp fra Det Springende Punkt! 

Syndefaldet fortolket af Michalangelo (1475-1564), 
fresko, ca. 1511, det Sixtinske kapels loft, Vatikanet

... OG APROPOS FORPLANTINGENS STRUKTUR: 


Æbletræet, 
Malus silvestris tilhører:

- Æbleslægten
(Malus), som hører til
- Kernefrugtfamilien (Malaceae), som hører til
- Rosenordenen (Rosales), som hører til
- Klassen tokimbladede (Dictolydones), som hører til 
Rækken blomster-planter (Magnoliaohyta el. Angiospermophyta), som hører til
- Planteriget
... og så kan man måske mene, at det i bund og grund er en misforståelse at navngive og kategorisere det levende, og der er noget ironisk i, at Carl von Linné's (1707-78) store gennembrud kom med et seriøst studium af planternes 'kønsdele'. 
Men vi lever i en tid, hvor bierne er truede, hvor man endnu ofte hører om bierne og blomsterne, men altid ironisk nedladende og hvor vi endnu oftere ser de menneskelige seksuelle symboler alle vegne. Og så har vi glemt, at billedet med bierne og blomsterne netop ikke bare var tænkt som en måde at omgå blufærdighed, men også blev hentet frem, fordi det simpelthen taler stærkt om forplantningen, som jo helt i overensstaemmelse med navnet 'begynder' i planteriget... denne tilpasning for at sprede sin egenart, sine gener, sætte sit præg på verden! Planter kan jo formere sig på andre måder end ved at overføre pollen pr. insekter, men tænk engang hvilken udvikling, samarbejde og tilpasning!! 
Længe leve bierne og blomsterne i såvel kønsliv som biologitimer... hvis man altså overhovedet skal opretholde den adskillelse ;-)

Planterigets kategorier ser i hierarkisk orden ud som følger:

PLANTER
RÆKKER    (nøgenfrøede, dækfrøede)
KLASSER
ORDENER
FAMILIER    (sædighed, bladstilling, m/u akselblade, blomstens grundplan, frugtform, frøbygning)
SLÆGTER    (blomsterform/ frugtform)
ARTER        (Vegetative organers forhold, livsformer, bladform, behåring mv.)
UNDERARTER

Og hov, du der! Ja dig, lige her og nu:
HVORDAN SMAGER KUNDSKABENS FRUGT DIG? 
... og har du husket at deltage i Det Springende Punkts store frugtundersøgelse!?

Comments