Entré‎ > ‎Den første historie‎ > ‎

Helsinge Kommuneskole 1970-1979

Klassebillede 1A, !970-71:
Grethe Dam Madsen (gymnastik mm.)- Anders Dan Nielsen- Camilla- Susanne Petersen- Johnny- Belinda- Michael Bruun Knudsen- Inge Bruun (klasselærer)
Helen Bergensdorff- Lasse Henning- Karin Johansen- Marianne (egtl, Susanne) Pedersen- Tine Hofmann Berthelsen- Lisbeth Almegaard Olsen- Flemming Møller Jørgensen
Henrik Lyngsie Christensen- (Poul) Erik Nielsen- Vivi - Charlotte - Dorthe Lund Petersen- Majbritt- Michael Hansen- Arne Mogens Pedersen.
Ikke på med på foto: Regnelærer Henning Ribert Larsen (Hr. Larsen)


Klassebillede, 4A, 1973-74:
Inge Bruun- Jimmy Lykke Larsen- Lars Nielsen- Henrik Lyngsie Christensen- Flemming Møller Jørgensen- Anders Dan Nielsen- Henrik Munch Fabricius- Michael Bruun Knudsen- Arne Mogens Pedersen
(Poul) Erik Nielsen- Jens Erik Nielsen- Dorthe Nielsen- Camilla- Tine Hofmann Bertelsen- Winnie- Marianne (egtl. Susanne) Pedersen- Lasse Henning- Henrik 'Hække' Jensen
Lone Laursen- Maria Antkowiak- Bettina Graulund- Susanne Petersen- Malene Vindahl Ketelsen- Pernille Hornbak (senere: Thorhauge)- Lisbeth Almegaard Olsen- Tina Lund.  

Klassebillede 6A (?), Helsinge Kommuneskole 1975-76:
Lisbeth Almegaard Olsen- Jens Erik Nielsen- Dorthe Lund Petersen- Lars Jørgensen- Anders Dan Nielsen- Henrik Munch Fabricius- Karin Johansen- Pernille Thorhauge- klasselærer Lise Lotte Andersen
Henrik Torben Andesen- Jimmy Lykke Larsen- Lone Laursen- Susanne 'Marianne' Pedersen- Lars Nielsen- Tine Hofmann Bertelsen- Henrik 'Hække' Jensen- (Poul) Erik Nielsen- Henrik Lyngsie Christensen
Carsten Wibroe- Arne Mogens Pedersen- Lasse Henning- Malene Vindahl Ketelsen- Bettina Graulund- Tina Lund- Flemming Møller Jørgensen.

Klassebillede 8A (?), Helsinge Kommuneskole 1977-78:
Engelsklærer Kirsten Buus-Larsen- Lars Nielsen- Susanne 'Marianne' Pedersen- Karin Johansen-Lise Ploug- Lars Jørgensen- Henrik Munch Fabricius-Jimmy Lykke Larsen- Jens Erik Nielsen
Lisbeth Almegaard Olsen- Lone Laursen- Carsten Wibroe- Dorthe Lund Petersen- Bettina Graulund- Tine Hofmann Bertelsen- Arne Mogens Pedersen- (Poul) Erik Nielsen
Henrik 'Hække' Jensen- Henrik Lyngsie Chistensen- Henrik Torben Andersen- Flemming Møller Jørgensen- Lasse Henning- Malene Vindahl Ketelsen.

Comments