Entré‎ > ‎

Kimlag

Bonusmateriale i bunden af siden!
God fornøjelse!

KimlagForplantningens Mysterier:
Biologisk perspektiveret essay af Det Springende Punkt, 14 sider .pdf-fil

Gastrulation

Fra befrugtning til haletudse

Mitose


En italiensk mediciner fremviser eksempler på anomali blandt sædceller, herunder noget som minder om homunculus-cellen:

Anomali blandt sædceller


Sædceller i aktion:

Sædceller


Dias-showets tekst:
I begyndelsen var Ovum - ægget! Enheden for liv er cellen. En kvindes æg er ikke ret stort - ca. 100 mikrometer i diameter - svarende til tykkelsen af et hår, så det blev første gang beskrevet af forskeren Allen i 1928, 102 år efter de Baer havde klargjort, at pattedyr udvikler sig fra befrugtede ægceller.
Verdens største celle er såmænd blommen af et strudseæg! Hele indholdet af skallen fylder over en liter, så her er masser af næring. Men skal det i stedet blive til liv, må det, før æggehvide og -skal dannes, befrugtes af en anden celle, strudsehannens sædcelle!
Nu sker der vist snart noget! Forskning har vist, at det ikke bare handler om at komme først, når de kvindelige og mandlige kønsceller mødes og smelter sammen. Ægget kan åbne eller lukke sig for sædcellerne, 'så det får den, det vil have'.
Her er der ikke det store valg! Forskellen mellem mand og kvinde spejler sig i kønscellerne: Den virile sæd som ivrigt vibrerer sig fremad, mens ægget roligt ruger og afventer. Mænd producerer løbende milliarder af sædceller, mens det foster, som skal blive kvinde, allerede i livmoderen udvikler alle de æg, hun siden skal modne som kvinde. Det æg, som er blevet til dig, blev altså til i din mor, mens hun som foster lå i din mormors livmoder!
... som i en russisk Matroshka-dukke. Matroshka betyder bedstemor!
Med struds og menneske ha vi besøgt dyreriget, så her er embryonet af et gingko-træ (tempeltræ) blotlagt!
Hmmm... æg, matroshka. Du synes måske, der er lidt rigeligt fokus på det kvindelige bidrag til forplantningen!? Men det er såmænd et beskedent forsøg på at rette op på årtusinders modsatte slagside, hvor man har forestillet sig kvinden som en mark, manden skulle pløje og tilså, så hans sæd (jvf. korn) kunne vokse op. Man forestillede sig, at det var manden, der plantede sit liv i den modtagende natur, som ikke i sig selv bidrog til resultatet andet end ved miljøets præg. Til venstre ses denne forestilling udtrykt i form af sædcellens 'homunculus' ('lille mand') i et studie af sædcellen fra 1695. Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) havde kort forinden anvendt sit nyopfundne mikroskop til at studere sædceller for første gang - men altså længe før æggets opdagelse, selvom den langstrakte sædcelles længde kun er det halve af æggets diameter. Til højre ses tegning fra Grays Anatomy, 20. udgave, 1918. Der er mellem 50 og 500 millioner sædceller i en ejakulation.
Prosit! Hvis du får trang til at nyse, kan sammenhængen være, at pollen netop er planternes sædceller. Her ses et lille udvalg. Et sædekorn er, ved vi nu, ikke et pollenkorn, men et resultat af, at pollenkornet har fundet en kornplantes støvdrager at befrugte. De største pollen er på størrelse med en kvindes ægcelle, de mindste på størrelse med sædcellens hovede.
Efter de to kønsceller - æg og sæd - er smeltet sammen, begynder en celledelingsproces, også kaldet mitose, som udvirker, at det kommende foster består af først to, så fire, siden otte, seksten, toogtredive osv. identiske celle-enheder.Det er en forunderlig spejling af det, der ligger forud for kønscellernes møde, for de er begge betinget af to forældre, fire bedsteforældre, otte oldeforældre, seksten tipoldeforældre osv.
... mindede tallene dig om noget? Her ses Yin & Yang omgivet af otte trigrammer, herunder 64 heksagrammer. En biologisk eller universel proces spejlet i menneskelig begrebsdannelse!?
På et tidspunkt efter mange delinger, men inden celleklyngen fæstner sig i livmodervæggen, går den over i det hule blastula-stadium. Siden sker der en indkrængning. Det som var en binær proces - et totals-system i udtryk - differentierer sig nu i tre lag, der bliver basis for forskellige kropslige funktioner - cellerne specialiserer sig. Det er på dette stadium, efter cirka 16 dage, faderens genetiske kode sætter sit aftryk på udviklingen. De tre kimlag i gastrula-stadiet hedder ektoderm ('ydre lag'), endoderm ('indre lag') og mesoderm ('mellemlag'). Processen er vigtig at forstå i forhold til stamcelle-begrebet.På Det Springende Punkt hedder en af siderne 'Verden skabt af 2 og 3', helt fundamentalt er mennesket selv fra sit udspring præget af 2- og 3-processer! Se video længere nede på siden!
Wikipedia, embryon:”Den embryonale fase kan sættes til 3-8 uge af graviditeten.Uge 1Når en ægcelle, oocyt, og en sædcelle, spermatozo, smelter sammen i kvindens æggeleder dannes en zygote. Zygoten deler sig livligt, ved mitotiske delinger. På tredje dagen er den blevet til 16 celler, og kaldes morula, morbær-stadiet.Morula når frem til livmoder hulrummet. Her bliver celleklumpen væskefyldt, og kaldes en blastocyst.Blastocysten deler sig i to dele: embryoblasten og trofoblasten. Trofoblasten danner en kappe om embryoblasten, senere vil dette blive til fosterhinderne og moderkagen. Embryoblasten bliver ophavet til selve embryonet - eller det tidlige foster (og er herfra man høster embryonale stamceller). Blastocysten er på dette tidspunkt begyndt at trænge ind i livmodervæggen.
Uge 2I uge to dannes den tolagede kimskive.Trofoblasten vil udvikle sig videre til de under uge 1 beskrevne dele.Embryoblasten udvikler sig til epiblasten og hypoblasten tilsammen udgør dette den tolagede kimskive. Epiblasten vil senere udvikle sig til amnionhulen (hulrummet hvor der er fostervand omgivet af årehinden, amnion). Hypoblasten bliver til den primitive blommesæk. Grænsefladen mellem de to "bobler" er den bilaminære kimskive.Uge 3Fra epiblast-delen af den tolagede kimskive vandrer celler ned mellem de to lag. Der er nu dannet en trelaget - trilaminær - kimskive. Lagene kaldes nu ektoderm (epiblasten), mesoderm og endoderm (hypoblasten).Skiven vil begynde at folde og danne den kommende rygmarv - neuralfuren. Somitterne vil blive synlige
Uge 4 til 8Gennem denne periode vil embryoner vokse yderligere og forskellige celler vil vandre til forskellige områder af cellen og give ophav til deres forskellige organer. Fx vil celler fra mesoderm blive til bl.a. muskler, knogler, blodkar og blod, mens ektoderm vil blive til bl.a. hud og nerver. Endoderm vil blive til tarmsystemet med tilhørende kirtler (lever, bugspytkirtel etc.)Ved udgangen af 8. uge overgår embryonet til at være et foster.”
Der formentlig megen indsigt at hente ved at meditere på de tre 'dermer', de tre kimlag, som de spejler sig i kropsfunktioner i det færdigtudviklede menneske. Her tillader vi os at blande kategorier, som man normalt ikke anskuer sammen i hård videnskab.
En erantis folder sine to kimblade ud som første skridt i sin proces med at bebude sit gule forår. I planteverdenen er kimbladene en vigtig kategori til klassificering (en-kimbladede/ to-kim-bladede). Kimbladene er meget forskellige fra de almindelige blade, som foldes ud senere i processen

Albrecht Dürer, 1504
Comments