Entré‎ > ‎

Polyrytmik

Se også siden DEN RYTMISKE REJSE her på punktet!


Polyrytmik: 2 mod 3 og 3 mod 2

Alternativ til den noget uklare triol-notation. Simple polyrytmer er naturligvis cykliske figurer, så det giver mening at præsentere strukturen som her. 
Der er to tempi. Den som begynder 
01:40 er 1½ gang hurtigere end den første
Remserne er nøglen. De siges 'med uret':
2: LET at LÆ-re (blå, til højre)
3: DET er SÅ LET (grøn, til venstre)
MAJUSKLER: Betonede stavelser - falder på 'egne' pulsslag.
minuskler: Ubetonede stavelser - falder på modpulsens slag.
Fremsig remsen et lag ad gangen og oplev det skred i grundrytme, som sker, når der skiftes mellem dem - samme materiale, men helt forskellige figurer!
NB! Det er ikke nok kun at hænge mønsteret op på remsens ordlyd, for den kan naturligvis fremsiges med rytme og betoninger som ikke passer med mønsteret.
Når først man har 'hørt' det rytmiske mønster og associeret det med remserne (som accentuerer hvert sit lag), er det til gengæld heller ikke noget problem at koble hænderne på. De slår skiftevis men mødes på ét-slaget.
De to lag kan evt. tælles:
1- og- 2- og- 3- og- 1- og- 2- og- 3- og-....
1- og- så- 2- og- så- 1- og- så- 2- og- så-
Man kan naturligvis frit bytte om på højre og venstre, ligesom der er frit slag for selv at finde på nye remser. De skal have fire stavelser. Hvis de skal åbne for to-laget, skal remsens naturlige betoninger være på første og tredje og stavelse, hvis de skal åbne for tre-laget, skal betoningerne falde på første, anden og fjerde stavelse.
God fornøjelse!

Polyrtymik: 3 mod 4 og 4 mod 3

Alternativ til den noget uklare triol-notation. Simple polyrytmer er naturligvis cykliske figurer, så det giver mening at præsentere strukturen som her. 
Der er to tempi. Den som begynder 01:40 er 1½ gang hurtigere end den første
Remserne er nøglen. De siges 'med uret':
3: VI kan MÆR-ke RYT-men (grøn, til venstre)
4: TO PUL-se ÉN ryt-MIK (blå, til højre)
MAJUSKLER: Betonede stavelser - falder på 'egne' pulsslag.
minuskler: Ubetonede stavelser - falder på modpulsens slag.
Fremsig remsen et lag ad gangen og oplev det skred i grundrytme, som sker, når der skiftes mellem dem - samme materiale, men helt forskellige figurer!
NB! Det er ikke nok kun at hænge mønsteret op på remsens ordlyd, for den kan naturligvis fremsiges med rytme og betoninger som ikke passer med mønsteret.
Når først man har 'hørt' det rytmiske mønster og associeret det med remserne (som accentuerer hvert sit lag), er det til gengæld heller ikke noget problem at koble hænderne på. De slår skiftevis men mødes på ét-slaget.
Når først man har 'hørt' det rytmiske mønster og associeret det med remserne (som accentuerer hvert sit lag), er det heller ikke noget problem at koble hænderne på. De slår skiftevis men mødes på ét-slaget.
Man kan naturligvis frit bytte om på højre og venstre, ligesom der er frit slag for selv at finde på nye remser. De skal i dette tilfælde have seks stavelser. Hvis de skal åbne for tre-laget, skal remsens naturlige betoninger være på første, tredje og femte stavelse, hvis de skal åbne for fir-laget, skal betoningerne falde på første, anden, fjerde og femte stavelse.
God fornøjelse!

Polyrytmik: 4 mod 3

I modsætning til flere af de øvrige polyrytmiske videoer, hvor der bevidst skiftes mellem at opleve det ene eller det andet lag af figuren, lægger denne udgave sig fast på den ene puls som grund: Vi lægger 3-laget ned i fødderne, så det opleves som basis. Det spejler sig i navnet: fire slag ovenpå/ mod grundrytmen tre.
Tre-laget (grøn) får fremhævet sit ét-slag ved at lade en fod træde frem (NB! skal udføres stående), mens to- og tre-slag foregår på linie, et skridt længere tilbage. Da det første skridt sker med højre fod og tre er ulige, vil næste ét-slag ske på venstre fod og således vil ét-foden skiftevis være venstre og højre.
Fødderne kombineres med håndklap i fir-laget (blå). Her er ét-slaget sammenfaldende med føddernes ved hvert tolvte underdeling.
Polyrytmen kan indøves ved at bruge remsen 'VI kan MÆR-ke RYT-men', hvor versaler indikerer betoningerne, som følger tre-laget.
'VI' er noteret med grønt, selvom der også klappes. Dette er valgt fordi tre-laget er basis.

Polyrytmik: 3 mod 5 og 5 mod 3

Alternativ til den noget uklare triol-notation. Simple polyrytmer er naturligvis cykliske figurer, så det giver mening at præsentere strukturen som her. 
Der er tre tempi. Den som begynder 
01:38 er 1,333 gange hurtigere end den første, og den sidste,03:04 er dobbelt så tempo af den første.
Remserne er nøglen. De siges 'med uret':
3: DER er HAK-ker i RYT-men (grøn, til venstre)
5: DEN ER så NEM TRE mod FEM (blå, til højre)
MAJUSKLER: Betonede stavelser - falder på 'egne' pulsslag.
minuskler: Ubetonede stavelser - falder på modpulsens slag.
Fremsig remsen et lag ad gangen og oplev det skred i grundrytme, som sker, når der skiftes mellem dem - samme materiale, men helt forskellige figurer!
NB! Det er ikke nok kun at hænge mønsteret op på remsens ordlyd, for den kan naturligvis fremsiges med rytme og betoninger som ikke passer med mønsteret.
Når først man har 'hørt' det rytmiske mønster og associeret det med remserne (som accentuerer hvert sit lag), er det til gengæld heller ikke noget problem at koble hænderne på. De slår skiftevis men mødes på ét-slaget.
Når først man har 'hørt' det rytmiske mønster og associeret det med remserne (som accentuerer hvert sit lag), er det heller ikke noget problem at koble hænderne på. De slår skiftevis men mødes på ét-slaget.
Man kan naturligvis frit bytte om på højre og venstre, ligesom der er frit slag for selv at finde på nye remser. De skal i dette tilfælde have syv stavelser. Hvis de skal åbne for tre-laget, skal remsens naturlige betoninger være på første, tredje og sjette stavelse, hvis de skal åbne for fir-laget, skal betoningerne falde på første, anden, fjerde og syvende stavelse.
God fornøjelse!

Naturens polyrytmik: Tre støvdragere, fem kronblade.
Agurkeblomst, Marjattas gartneri, Vindbyholt, juli 2010
Klik på fotoet for større version!

4 mod 5 og 5 mod 45 mod 6 og 6 mod 5Lissajous-figurer

Lissajous-figurer er en simpel men fascinerende måde at anskueliggøre musikkens intervaller, og intervaller er såmænd en spejling i et højere frekvenslag af de simple polyrytmer, som findes her på Polyrytmik-væggen. Således korresponderer 2:3 med den rene kvint, 3:4 med den rene kvart, 3:5 med den rene store sekst, 4:5 med den rene store terts og 5:6 med den rene lille terts.FLERE VIDEOER PÅ VEJ, BLA. 4:5 OG 5:6!
 POLYRHYTHMS  

Polyrhythms: 2 against 3 and 3 against 2

Illustrated with hands drumming and animated graphic as parts of a three stage rhythmic rocket:
- The mental understanding of how the 2-pulse and the 3-pulse merge within a 6 beat cycle. This gets clear from the animation.
- The use of word strings to facilitate the memory and execution with hand. 
- The integration in body which needs other postures - lying and walking,...
The video plays in three tempi for different levels of practice challenge: Slow, medium and fast, each of 90 seconds duration.
The right hand (blue colour) continuously drums a 2-divided even pulse, which you may count
1-and-a-2-and-a-1-and-a-2-and-a-...
All in all 6 beats pr cycle but only the numbered are with claps. They are accentuated naturally by the string of words:
PO-ly-RHY-thm-PO-ly-RHY-thm-... (or alternatives like "IT'S a FEE- ling" etc.)
The left hand (green colour) continuously drums a 3-divided even pulse, which you may count
1-and-2-and-3-and-1-and-2-and-3-and-...
Again a 6 beats pr cycle with claps on the numbered elements. They are accentuated naturally by the string of words:
NOT DIF-fi-CULT NOT DIF-fi-CULT... (and alternatives which you may find!)
Feel free to challenge yourself changing hands, following either the 2- or the 3- pulse with your feet,....

Polyrhythms: 3 against 4 and 4 against 3

Illustrated with hands drumming and animated graphic as parts of a three stage rhythmic rocket:
- The mental understanding of how the 3-pulse and the 4-pulse merge within a 12 beat cycle. This gets clear from the animation.
- The use of word strings to facilitate the memory and execution with hands. 
- The integration in body which needs other postures - lying and walking,...
The video plays in three tempi for different levels of practice challenge: Slow, medium and fast, each of 90 seconds duration.
The left hand (green colour) continuously drums a 3-divided even pulse in the 12 beats cycle where only the numbered are with claps. They are accentuated naturally by the string of words:
'WE can FEEL the RHY- thm -...'
The right hand (blue colour) continuously drums a 4-divided even pulse.
Again a 12 beats pr cycle with claps on the numbered elements. They are accentuated naturally by the string of words:
'A POLY- RHYTH- mic FLOW...' (you may find your own alternatives for both word strings!)
Feel free to challenge yourself changing hands, following either the 3- or the 4- pulse with your feet,....etc.

MORE VIDEOS TO COME SOON!
Comments