Entré‎ > ‎

Rosarium Philosophorum

- Avanceret erotik?
- Metallers forvandling?
- Dybdepsykologiske processer?
- Livlig fantasi?
... eller måske det hele på én gang!?

Der er vidt spillerum i alkymiens righoldige billedverden, som kan virke totalt uoverskuelig, spekulativ og skrupforstyrret, men som i bedste tilfælde taler fra dybe, fælles kilder. Vel kan det virke sløret, men forestillingerne deler en forunderlig tilgang til en verden, som ikke er entydig, og så mangfoldige og rodede de mange billeder end kan synes, taler de ofte om en proces med klart definerede faser og tilstande... hvad de så end dækker over!
Det er nok værd at bemærke, at selvom mange alkymikere har været drevet af ønsket om at kunne frembringe guld, taler sætningen "vores guld er ikke det vulgære (almindelige) guld!" med stor prægnans!


Træsnittene i nedenstående dias-show er oprindeligt trykt i De Alchimia opuscula complura veterum philosophorum..., Frankfurt 1550. Det er en af de alkymiske billedserier, som C. G. Jung har beskæftiget sig indgående med, men tilsyneladende har han ikke haft kendskab til alle dens elementer, idet han ikke omtaler den sidste fase.

Det er vigtigt at holde sig strukturen i serien for øje, hvis man vil have en anelse af meningen: Den beskriver en optakt, hvor modsætningerne tilnærmer sig hinanden, fulgt af to faser med forvandling (første og anden Rebis/ "sten") og til sidst arbejdets ("Opus magna") afrunding og fuldbyrdelse. De to Rebi knytter an til det sort- hvid- røde tema, som er behandlet fra en noget anden vinkel på siden Madonna i tre stadier.
Længere nede på denne side kan processen ses kondenseret til ét billede, en gravering fra 1606 af Andreas Libavius (1560-1616), hvor den tilsvarende udvikling går op gennem motivets midterakse.


Dias-showet findes under denne oversigt og består af disse 20 træsnit samt det fra titelbladet.

Et tip til at styre billedstrømmen:
Når du har startet serien, bevæg da markøren i underkanten af billedet og klik pause: II .
Benyt derefter pilene til at aflæse billeder og tekst i eget tempo. Teksterne kan klikkes væk eller frem med taleboblen nederst til venstre. God fornøjelse!Rosarium philosophorum
Fra Andrea Libavius: Alchymia, Frankfurt 1606

Dias-showets tekst:
Her foregår det store arbejde nedefra og op, hele vejen som en balance mellem to polære kræfter på forskellige niveauer.
Det er menneskeskikkelser, der bærer de forskellige stadier, indtil det kymiske bryllup nåes repræsenteret ved det ædle par, hvor manden ser bemærkelsesværdig østlig ud! Det midterste par er angivet som "etiopiere" og repræsenterer Nigredo, det sorte stadium.
Langs midteraksen folder dyresymbolikken sig ud, foruden løven ved seks vingede væsener:
Nedefra: Firhovedet drage; trehovedet ørn; ravn; halebideren/ ouroburos-dragen; svane og endelig - som kronen på værket - Fugl Føniks, som står for opstigen og mangfoldiggørelse, som indskriften siger.

Wikipedia (oversat fra engelsk af DSP:Rosarium philosophorum sive pretiosissimum donum Dei ('Filosoffernes rosenhave eller den mest kostelige af Guds gaver') er illumineret manuskript, som indeholder en alkymisk afhandling dateret til 1578. Teksten er en tjekkisk oversættelse af en på latin affattet alkymisk traktat fra middelalderen: Rosarium philosophorum. Forfatteren er Jaroš Griemiller z Trebska. Det er bemærkelsesværdigt for sine miniaturers høje kunstneriske værdi, som er usædvanligt for manuskripter af denne type. Det opbevares på Det tjekkiske nationalbibliotek, Prag, Tjekkiet.
Titelblad: Seks filosoffer, heraf to kronede. Én peger på ilden for deres fødder. "Solve coagula" hentyder til processen opløsnings- og størkningsfaser. "Solvite corpa in aquas" betyder "opløs kroppene (det faste) i det flydende." Grundprocesser i alkymien er at fiksere ånden og opløse det faste.
Den merkurielle kilde, hvis ånd er dragen, som hersker over de tre naturriger: Mineralsk, vegetabilsk og animalsk. Kilden flyder over med tre væsker: "Livets vand", "skarp eddike" og "jomfrumælk". Tilsammen danner de en rensende væske, som indeholder alt nødvendigt. Merkurdragen/ det kviksølvagtige/ seksuelle/ livskraften, er det store arbejdes basis.
Ånden, den kronede due, overstrålet af stjernen, stiger ned over modsætningernes sol-måne/ mand-kvinde. Kontakten skabes gennem hænder og roser.
Modsætningerne er nu klædt af til skindet, og griber efter hinandens blomster: "O, måne, ved mine kys og omfavnelser bliver du smuk, stærk og mægtig som jeg!" "O, sol, du er det ypperste af alt lys, men alligevel behøver du mig, som en hane behøver en høne!"
Nedstigning
Tilnærmelsesfasen er ovre, opløsningen træder ind.
Sammensmeltning: ""Her ligger konge og dronning som døde, sjælen spalter sig ud under stor sorg."
"Her opløses de fire elementer, og sjælen stiger ganske blidt ud af det faste."
"Her falder duggen fra himlen og vasker gravens sorte krop."
"Her stiger sjælen ned fra det høje, og genopliver de rensede legemer."
"Her fødes en rig og nobel dronning/ som vismænd betragter som en datter/ hun vil vokse og give liv i uendeligt mål/ som er udødelig, ren og lydefri/ Dronningen afskyr død og fattigdom/ hun er rig på både sølv, guld og ædle stene/ og alle former for lægedom, dyr såvel som simpel/ For dette takker vi den udødelige Gud/ Luna taler: Som en nøgen kvinde undertrykkes jeg af vold/ før var min krop kun genstand for hån/ og jeg blev ikke mor, før jeg selv blev genfødt/ Så fik jeg styrken af alle urter og rødder/ Jeg har overvundet al sygdom/ Jeg var min søns navn/ Og idet jeg forenedes med ham, frembragte jeg ham/ og idet jeg er svanger med hans barn/ har jeg frembragt en umoden frugt/ Jeg er en moder og dog en jomfru/ og så fast forankret i min kerne/ at min søn skulle blive min fader/ således som Gud i sit væsen havde befalet det.
(... fortsat:) Solen: Min moder som frembragte mig/ er igen trådt ind i verden ved mig/ En ting må betragtes, den naturlige befrugtning/ som i kunstig form ligger skjult i bjergmassiverne/ Hvor en ting bliver til ud fra fire/ i vores kunstige sten/ Og seks ting betragtes som en trehed/ og gøres til én substans/ Den som vel forstår disse ting/ ham er det givet af Gud at uddrive al sygdom/ fra såvel metaller som fra menneskers legemer/ Men intet menneske kan gøre dette uden guddommens hjælp/ Fra min jord udspringer en kilde/ to mægtige floder vokser frem/ den ene med kurs mod øst/ den anden mod vest/ hvorfra to ørne i flugt brænder deres fjer/ og nøgne falder til jorden/ Disse ørne får nu smukke fjer påny/ Og både sol og måne er underkastet dem.O, Herre Jesus Kristus/ fra hvem al godt udspringer/ ved den Helligånds nåde/ som beskytter al ting/ Vi bliver nu bragt til en forståelse af, hvad de vise mænd sagde/ At vi måtte betænke og betjene det kommende liv/ hvor vore kroppe og sjæle atter skal være forenede
"Her dør solen tydeligvis igen ved at druknes i filosoffernes merkur"
"Her gøres solen så sort som graven med filosoffernes merkur."
"Her ender Lunas liv, og ånden stiger umærkeligt op mod højderne."
"Vandet formindskes og giver jorden væde ved at lade sig falde som dug."
"Den strålende sjæl vender tilbage fra højderne og genopretter filosofiens datter."
Her fødes al pragts konge/ der kan ikke findes noget skabt i verden/ som er ædlere end han/ hverken opstået fra natur eller kultur/ intet levende væsen/ Filosofferne kalder ham deres søn/ han fuldbyrder alt, hvad de gør/ og hvad mennesker end forventer af ham/ giver han bestandig sundhed/ guld, sølv og ædle stene/ Han giver kraft, langt liv og skønhed/ og renhed, han uddriver vreden/ Velsignet være han om Gud har tildelt disse gaver!Dronning Lunas svar:Her fødes en rig og ædel dronning/ som filosofferne ligner med deres datter/ Fri for alt nid, nag og urenhed/ Hun uddriver døden og hader fattigdom/ hun giver velfærd, sundhed og ære/ og alle gode ting/ Hun er rig på guld, sølv og ædle stene/ og al slags lægedom, kostbar såvel som simpel/ Der findes intet på denne jords overflade/ som kan sammenlignes med hende/ vi takker den store himmelske Gud for hende
"Jeg er den store grønne og gyldne løve, som ikke behøver at frygte for nogen eller noget. I mig ligger alle filosoffernes hemmeligheder skjult."
"Efter min lidelse og mangfoldige prøvelser, er jeg atter opstanden, renset og forløst for enhver urenhed."

Comments