Entré‎ > ‎

Rumstérstang... Et prægtigt og kulturbærende instrument... eller, nå ja, instrument er måske så meget sagt, det er primært en opmærksomhedsfænger, som markedsskrigerne og gøglerne benyttede for at få kunder i butikken, ved at stå der og... rumstere!
Min egen salig mor, Nete Henning fra dukketeateret 'Lirekassen', brugte til sine børneforestillinger sammen med en hjemmelavet lirekasse en rumsterstang, som var fremstillet af en af de få tilbageværende markedsgøglere.
Filmen 'Bag de røde porte' fra 1951, hvis titel naturligvis viser hen til forlystelseslivet på Dyrehavsbakken, har på sin forside en karikatur af Ib Schønberg i en rolle som er kalkeret over den legendariske gøgler 'Professor Tribini' behørigt udstyret med rumsterstang:


Nedenstående er model Det Springende Punkt, fremstillet af forhåndenværende materialer i anledning af korlederen, overtonesangeren og ildsjælen fra Lund, Gösta Petersens 60 års fødselsdag i juli 2009. I den anledning var det oplagt at montere et 60 tommer målebånd og en urskive - der ligesom fjederen stammer fra produkthandleren i Bagsværd, hvorfra DSP omkring 1997 købte omkring 40 prægtige skibsure.

MEN NU IKKE MER'! 
VÆR SÅ GOD, RUMSTÉR!!


Riflerørets historie som instrument er spændende, idet princippet bag lydfrembringelsen bryder med de kendte instrumenters stryg, knips, blæs og anslag. De fleste kender disse overtonerør i form af det ca. meterlange legetøj, som har været fremme i forskellige perioder siden begyndelsen af 70'erne, på engelsk/ amerikansk kaldes det en 'whirly'. En amerikansk forsker har kastet sig over dette felt og det er både lærerigt og underholdende, kig her! (dette og følgende link åbner i nyt vindue). Mere om corrugahornet findes her!... og lydklip her!


Comments