Entré‎ > ‎

Spira Mirabilis
Nyt projekt på Det Springende Punkt: Vær med til at samle og udvikle en bredspektret og gerne dybtgående præsentation af Spira Mirabilis - den forunderlige spiral. Jeg modtager fotos af spiraler, som du har set eller samlet på nettet, gerne også ord og lyd som lægger sig til emnet! 
Nedenfor finder du blandt meget andet syv diasshows, der dækker spiralen som vi kan møde den i:
- luft, vand, vejr og rum,
- planteriget, 
- dyreriget (herunder mennesket), 
- i arkitektur, 
- som dekoration og kunst, 
- i værktøj og brugsgenstande, 
- abstrakte, matematiske og kosmologiske spiraler
Alle serierne kan udvides med billeder udefra, så vær med til at sætte et fingeraftryk (tomlens spiral!). 

Først når vi alle har sendt en spiral
er kampagnen komplet og viral

Ovenstående video slår en tone an: Jim Bumgardners geniale screensaver, hvis punkter alle drejer i jævn men forskellig hastighed om samme punkt - den yderste røde én gang på tre minutter, den næstyderste to gange, den næste tre gange osv. Når punkterne passerer den vandrette akse til højre, udløses punkternes toner, som her er ordnet kromatisk.

Stålsvamp indkøbt i Netto 10. december 2009

Spiral-aktuelt:
... men det skete i de dage - i Norge!!!


Spiraler i kunst og dekoration

Comments